มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รหัสนักศึกษา {{datafrm[0].OLDID}}
ชื่อ - นามสกุล {{datafrm[0].PNAME}}{{datafrm[0].NAME}}
คณะ {{datafrm[0].faculty_name}}
สาขาวิชา {{datafrm[0].t_mjname}}
สิทธิ์การเข้าห้องสอบ