กรุณารอสักครู่กำลังประมวล..


ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวแจ้งเตือนกำหนดต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
ผ่าน Line KPRU-NOTIFY


คลิกเพื่อลงทะเบียน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่านผู้ใช้

แจ้งเตือน !

ข้อมูลที่ท่านระบุ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

แจ้งเตือน !

ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ เนื่องจากท่านยังไม่ลงทะเบียน KPRU Notify

คลิกเพื่อลงทะเบียน KPRU Notify
{{MsgNotifyError}}

คู่มือการใช้งานระบบ