Untitled Document
ลงทะเบียนบัณฑิต

 


" หากพบปัญหาในการลงทะเบียน หรือการลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อคุณอนุวัฒน์ แนไพร ที่เบอร์ 0877285401 หรือคุณกัญญารัตน์ คำมี 0832729013"


" บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยและสอบถามรายละเอียดการเช่า-ตัดชุดครุยได้โดยติดต่อคุณพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ ที่เบอร์ 064-5626328 "

ขนาดชุดครุย

  • ส่วนสูง 150 – 155 ขนาด SS
  • ส่วนสูง 156 – 159 ขนาด S
  • ส่วนสูง 160 – 169 ขนาด M
  • ส่วนสูง 170 – 175 ขนาด L
  • ส่วนสูง 176 ขึ้นไป ขนาด XL
จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 4,919 คน ผู้ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 637 คน
รายงานสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต