2559-2-014  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(Bachelor of Education Program in Physical Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1161401U ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
( Cub Scout Basic Unit Leader Training )
1(0-2-1)
3 เอกเลือก 1161402U ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
( Scout Basic Unit Leader Training )
1(0-2-1)
4 เอกเลือก 1161403U ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
( Senior Scout Basic Unit Leader Training )
1(0-2-1)
5 เอกเลือก 1161404U ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
( Rover Scout Basic Unit Leader Training )
1(0-2-1)
6 เอกเลือก 1161405U ยุวกาชาด
( Youth Red Cross )
2(1-2-3)
7 เอกเลือก 1161406U กิจกรรมเข้าจังหวะ
( Rhythmic Activities )
2(1-2-3)
8 เอกเลือก 1161407U เกมเบ็ดเตล็ด
( Minor Games )
2(1-2-3)
9 เอกบังคับ 1161501U กรีฑา
( Athletics )
2(1-2-3)
10 เอกเลือก 1161502U ยิมนาสติก
( Gymnastics )
2(1-2-3)
11 เอกบังคับ 1161503U เทเบิลเทนนิส
( Table Tennis )
2(1-2-3)
12 เอกเลือก 1161504U แบดมินตัน
( Badminton )
2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 1161505U ว่ายน้ำ
( Swimming )
2(1-2-3)
14 เอกเลือก 1161506U ยูโด
( Judo )
2(1-2-3)
15 เอกเลือก 1161507U เทนนิส
( Tennis )
2(1-2-3)
16 เอกเลือก 1161508U มวยสากล
( Boxing )
2(1-2-3)
17 เอกเลือก 1161509U ยิงปืน
( Shooting )
2(1-2-3)
18 เอกเลือก 1161510U มวยไทย
( Thai Boxing )
2(1-2-3)
19 เอกเลือก 1161511U มวยปล้ำ
( Wrestling )
2(1-2-3)
20 เอกเลือก 1161512U ยกน้ำหนัก
( Weight Lifting )
2(1-2-3)
21 เอกเลือก 1161513U จักรยาน
( Cycling )
2(1-2-3)
22 เอกเลือก 1161514U กอล์ฟ
( Golf )
2(1-2-3)
23 เอกเลือก 1161515U ยิงธนู
( Archery )
2(1-2-3)
24 เอกเลือก 1161516U ดาบสากล
( Fencing )
2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 1161517U กระบี่กระบอง
( Sword and Poles Fighting )
2(1-2-3)
26 เอกเลือก 1161519U เปตอง
( Patanque )
2(1-2-3)
27 เอกเลือก 1161520U หมากรุกไทย
( Thai Chess )
2(1-2-3)
28 เอกเลือก 1161521U โบว์ลิ่ง
( Bowling )
2(1-2-3)
29 เอกบังคับ 1161601U ฟุตบอล
( Football )
2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 1161602U บาสเกตบอล
( Basketball )
2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 1161603U วอลเลย์บอล
( Volleyball )
2(1-2-3)
32 เอกเลือก 1161604U รักบี้ฟุตบอล
( Rugby Football )
2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1161605U แฮนด์บอล
( Handball )
2(1-2-3)
34 เอกเลือก 1161606U โปโลน้ำ
( Water Polo )
2(1-2-3)
35 เอกเลือก 1161607U ฮอกกี้
( Hockey )
2(1-2-3)
36 เอกเลือก 1161608U เซปักตะกร้อ
( Sepak Takraw )
2(1-2-3)
37 เอกบังคับ 1161609U ตะกร้อ
( Takraw )
2(1-2-3)
ทั้งหมด 172 รายการ : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ