ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
ผู้เข้าร่วมพิธี สวมชุดปกติขาว (ไม่ต้องใส่ปลอกแขนดำ) นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
(บุคลากรท่านใดไม่มีชุดปกติขาว ให้สวมชุดผ้าไทยสีสุภาพ หรือโทนสีฟ้าอ่อน)